Trans TEL (傳康)-話機系列
產品圖 產品型號 / 特色說明 型錄下載
DK6-8(B) 型錄下載
  DK6-8(BL) 型錄下載
DK6-12 型錄下載
DK6-12D 型錄下載
DK6-36 型錄下載
DK6-36D 型錄下載
DK-36DC 型錄下載
DK2-21/21L 型錄下載
DK2-21BT 型錄下載
DK2-DSS66 型錄下載

 


Copyright ®2003, E-KING COMMUNICATION SCIENCE CO.,LTD. All Rights Reserved.
 
全省通用諮詢專線:00-886-7-3801806 (傳真機:00-886-7-3801805)