Panasonic-總機系列
產品圖 產品型號 / 特色說明 型錄下載
KX-TES824 型錄下載
KX-TDA100/200/600 型錄下載
TDE600 型錄下載
TVM50 / TVM200 型錄下載
KX-TDE100/200 型錄下載
TDA100D 型錄下載
KX-NS700 型錄下載

 


Copyright ®2003, E-KING COMMUNICATION SCIENCE CO.,LTD. All Rights Reserved.
 
全省通用諮詢專線:00-886-7-3801806 (傳真機:00-886-7-3801805)