Trans TEL (傳康)-總機系列
產品圖 產品型號 / 特色說明 型錄下載
TDS-716 型錄下載
TDS-824M 型錄下載
TDS-3248 型錄下載
TDS-1200 型錄下載
TDS-1280(雙Power雙cpu) 型錄下載

 


Copyright ®2003, E-KING COMMUNICATION SCIENCE CO.,LTD. All Rights Reserved.
 
全省通用諮詢專線:00-886-7-3801806 (傳真機:00-886-7-3801805)