WIS威士登系列 / WIS威士登攝影機 / WIS威士登快速球

WIS-AI72145XS

200萬45倍紅外線PTZ快速球網路攝影機

WIS-A72115XI

7吋200萬紅外線快速球

WIS9-200-36X

4.5吋迷你紅外線快速球

WIS-IP-500-36DI

500萬高清網路快速球

WIS-IP-500-36P

500萬高清網路快速球